Reálie

Historie

Před rokem 1888
Ještě v 17. století se zde necházely zcela panenské lesy, kde byl dostatek jelenů. Když ovšem angličtí osadníci přišli do těchto míst, usadili se na kopci uprostřed lesů, který začali nazívat Deer Hill. Od názvu kopce později vznikl název osady. Postupem času se z osady stala vesnice. Jenže v druhé polovině 19. století to obyvatelům nevyhovovalo být odříznutí od světa, kde vzkvétal průmysl a tak postupě začalo vysidlování. 
 
1888-1967

Vesnice byla absolutně izolovaná od okolí a to se úřadům líbilo. Kolem vesnice postavili cihlovou zeď s velkou železnou bránou. Několik domů strhli, aby na jejich místě postavili nemocnici. Do domů nastěhovali duševně choré, aby je měli z krku. Léčebna byla slavnostně otevřena 13. dubna. Všem se to líbilo. Duševně choří byli dokonale izolovaní a doktorům se to líbilo, protože mohli v klidu provádět svoje nehumální a drastické pokusy na prostoduchých pacientech. Některé pokusy se nepovedly a pacienti v krutých bolestech zemřeli. Jejich těla byly pohřbívány zezačátku jen tak v lese, ale později v lese vzniknul hřbitov s několika stovkami, ne-li tisíci hroby. Ačkoliv jejich těla opustila Deerhill, jejich duše ne. Ty se usídlily v tamnějších domech a začali vyhánět doktory a živé pacienty z Deerhill. Doktoři ze začátku připisovali útoky pacientům, ale později jim došlo, že za to můžou duchové umučených. V roce 1932 byl pro pacienty vystavěn malý lunapark zvaný Lennox. 

1967-součastnost
Došlo to tak daleko, že úřady vydaly rozhodnutí, že k 1. lednu roku 1967 deerhillskou léčebnu zavřou. Něch několik pacientů, kteří tam byli buďto převezli jinam nebo je zabili. Od té doby léčebna chátrá. Deerhill si pomalu bere zpátky příroda s jeleny a duchové mrtvých pacientů. Čas od času se může stát, že do Deerhillu příjde nějký zbloudilý turista nebo love duchů. Tito tzv. živáci se musí připravit na nechuť dělit se o vesnici s původními obyvately-duchy. Duchové se snaží živáky vyhnat, ale někdy je můžou i zabít. Za součastnost považujeme rok 2005.
 

Geografie

Poloha
Deerhill se nachází někde na severu USA, těsně u Kanadských hranic uprostřed lesa o velikosti desítek tisíc kilometrů čtverečných. Samotný kopec má 1323 m. n. m. V blízkosti vesnice se nachází jezero zvané Wild lake, které je místy hluboké až 20 metrů.
 
Uspořádání vesnice
Vesnice sama se rozkládá na pološe 2km². V dobách své největší "slávy" dokázala pojmout přes 1 000 obyvatel, kteří žili v domech po šesti lidech nebo přímo v nemocnici. Od jižní brány zvané Down Gate vede do středu vesnice široká ulice zvaná Royalty Boulevard, která dělí vesnici na dvě části-Východní a Západní. Royalty Boulevard končí před kostelem sv. Bonifáce a lemují ho obchůdky a domky. Západní část vesnice je o něco menší a nachází se tam nemocnice, Lennox a domy doktorů a sester. Jednou z dominant města je dům prvního vrchního lékaře dr. Charlesse Parrishe. Kvůli své velikosti se mu začalo říkat Parrish Manor. Ve východní části se nachází jen domy obyvatel. V každém domku bydleli 2-4 chovanci. Větší popis+popis ostatních míst naleznete v herním fóru.
 
Počasí
Jelikož se nacházíme na severu USA, teplota zde není moc vysoká. Pro dotvoření děsuplné atmosféry jsem se rozhodla, že počasí vám budu diktovat. V zimě bude velmi často sněžit a bude opravdu chladno, i -20°C, na jaře se oteplí na nějakých +5°C a můžou být mírné dešťové přeháňky. V létě sem tam deštík, teploty do 15°C a na podzim velmi časté deště a teploty kolem 0°C. Přes celý rok se zde jen zřídka rozjasní. Většinou jsou na obloze těžké ocelové mraky. 
 

Obyvatelé

Obyvatelé povětšinu nebyli blázni. Byly to jen nepohodlné osoby, které buďto moc věděly nebo do něčeho moc "kecali". Blázni se z nich stali až po různých procedůrých jako elektrošoky a lobotomii. Mezi pacienty se nacházely i děti, které byly duševně narušené, nebo se prostě narodily do špatné rodiny. 
 
Deer Hill X Deerhill
Pokud se bavíme o dvouslovném názvu (Deer Hill) míníme tím původní vesnici, zatím co jednoslovným Deerhill máme na mysli léčebnu.
 
Živáci
Obyčejný člověk jako já nebo vy. Živáci se rodí, stárnou a umírají. Do Deerhill se živák může dostat jako zbloudilý turista, který nemá o děsuplné léčebně ani ponětí nebo jako lovec duchů, který jde najisto. Pokud váš živák zemře, tak můžete požádat admina o reinkarnci v podobě ducha. Pokud tak neučiníte, vaše postava bude mrtvá a už nebude moct hrát.
 
Duchové
Kdysi to byli živáci, ale zemřeli. Jejich duše však neopustila svět a zdržuje se v nehmotné podobě na Zemi. Ačkoliv jsou nehmotní, mohou se zhmotnit do své lidské podoby. Takovému procesu se říká "Corpusace". Pokud se duch opět vrátí do nehmotné podoby, nazýváme tento proces "Decorpusace". Obvykle má zhmotněná podoba duchů jejich tělo v posledních okamžicích života, ale toto není pravidlem. Pokud člověk nezemřel násilnou smrtí, tak jeho podoba může být i z doby, kdy byl mladší. Podoba je neměná, tzn. pokud duch vypadá v jednom okamžiku jako vitální dvacátník, tak v dalším nemůže vypadat jako osmdesátiletý stařec. Tuto podobu popisujeme jako popis vzhledu. 
Ducha nelze zabít nebo se ho jinak zbavit. Pokud duch bude chtít a Ten nejvyšší mu to dovolí, může odejít ze Země. Samořejmě to musí napsat jako post. Tím "odejít ze Země" myslím, že duch pestane existovat. Ti z vás, kteří viděli Mrtvou nevěstu Tima Burtona, tak jistě víte, o čem mluvím.